Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

Shaykh al 'Uthaymeen over Adnan Aroor

Shaykh Muhammad Ibn Saalih al 'Uthaymeen krijgt een vraag over Adnaan 'Aroor en of we van hem kennis moeten nemen. Kijk de prachtige wijze waarop de ulema de weg van de Salaf volgen en de volgende ayaah naleven.

'O jullie die geloven, als een verdorvene(faasiq) met een bericht komt, onderzoekt het dan nauwkeurig, anders treffen jullie uit onwetendheid een volk met een ramp waarna jullie spijt zouden krijgen van wat jullie deden.(49:6)
Shaykh Muhammed Ibn Saalih al-‘Uthaymeen accepteert de woorden van de betrouwbare Geleerden over ‘Adnaan ‘Ar’oor

Vraagsteller: “O Shaykh, wat is uw uitspraak over Shaykh ‘Adnaan ‘Ar’oor?”

Shaykh: “De mensen hebben hem bekritiseerd, ik ken hem verder niet. Echter sommige mensen hebben over hem gesproken.”

Vraagsteller: “Ja, Shaykh al-Fawzaan en Shaykh al-Ghudayyaan en Shaykh AbdulMuhsin al-Abbaad en anderen hebben hem bekritiseerd. Adviseert u ons hem aan of niet, shaykh?

Shaykh: “Deze drie geleerden zijn bij ons betrouwbaar.”

Vraagsteller: “Ook Shaykh Rabee’ heeft hem bekritiseerd.”

Shaykh: “Ik zeg (nogmaals); ‘deze drie (geleerden) zijn bij ons betrouwbaar”.

Vraagsteller: “Zullen we niet naar hem (Adnaan Aroor) luisteren, shaykh.”

Shaykh: “Ja..” (Opm: Het antwoord ‘Ja’ van de Shaykh is hier meer bedoelt als ‘Wat?’ om de vraag te herhalen, en nog geen antwoord op de gestelde vraag.)

Vraagsteller: “Moeten we niet naar hem luisteren? Adviseert u ons om niet naar zijn cassettes te luisteren en hem te laten?”

Shaykh: “Als deze (genoemde geleerden) mij zouden adviseren, zou ik hun advies aannemen.

Vraagsteller: “Moge Allaah u belonen, shaykh.”

Shaykh: “Want het zijn betrouwbare geleerden.”

Zo zien wij hoe de grote geleerden als Shaykh Muhammad Ibn Saalih al-‘Uthaymeen de volgende ayaah naleven!


'O jullie die geloven, als een verdorvene(faasiq) met een bericht komt, onderzoekt het dan nauwkeurig, anders treffen jullie uit onwetendheid een volk met een ramp waarna jullie spijt zouden krijgen van wat jullie deden.(49:6)

De woorden van een betrouwbare persoon worden dus aangenomen zonder dat men dit moet controleren zoals Shaykh al-‘Uthaymeen dit doet in navolging van de Sunnaah. Rahimahoe Allaah.

Zullen de jongeren van Ahlu-Sunnaah dan ook de adviezen van de betrouwbare grote geleerden accepteren en naleven en wegblijven van de moebtadi3ah en hizbiyyien?!

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos