Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

Shaykh an-Nadjmi verdedigt Shaykh Albani en Shaykh Rabee'

Shaykh an- Nadjmi verdedigt Shaykh Al-Albanee en Shaykh Rabee´ bin Hadee al Madhkalee tegen beschuldigingen van Irjaa´.
Vraagsteller:Is het correct dat Sheikh Rabee´en Sheikh Al-Albanee Murji´ah zijn en dat zij Irjaa´ hebben doen binnentreden in de Ummaah? Of dat zij overéénkomen met de Murji´ah?.

Antwoord Shaykh:Shaykh Rabee´ en Shaykh Al-Albanee zijn geen Murji´ah! En zij komen niet overéén met de Murji´ah, en dit is slechts laster over hen. En degene die deze leugen heeft verzonnen, zal door Allaah erover gevraagd worden. Ahlu- Sunnaah..Shaykh Al-Albanee….en Shaykh Rabee´.Mensen van de Sunnaah. Ze hebben de sunnaah verdedigd, en zij hebben de sunnaah gepraktiseerd. En degene van hen die gestorven zijn. Hij is niet overleden behalve dat de planken gevuld zijn met het onderscheiden van de authentieke hadeeth( sahieh) van de zwakke hadeeth( Dha´if).

Kijk naar de boeken van Al-Albanee, wat vind je? Heilig is Allaah de Geweldige,Allahu Akbaar. Wij kennen niemand die hetzelfde heeft gedaan zoals hij,( qua hadieth). En nu wordt er gezegd dat hij Murji is. Zal hij zich niet schamen?.. Zal de persoon die dit zegt, zich niet schamen? Zal degene die dit zegt, niet Allaah vrezen? Wallaahi, zij keren terug naar zijn boeken, en beoordelen van ahadeeth tot sahieh en dah´ief. Misschien zal hij terugkeren naar zijn boeken en zij beoordelen van ahadeeth tot sahieh en da´ief. En ondanks dit, zegt hij dat Al-Albanee van de Murji´ah is. Aan Allaah behoren wij, en tot hem zullen wij terugkeren. Dit is een grote laster. En ook Shaykh Rabee´..hij is van Ahlu-Sunnaah. Van degene die hun hele leven hebben besteed aan het verdedigen van de Sunnaah. En aan het verspreiden ervan, en het verdedigen ervan. Het verdedigen tegen de Moebtadi´ah ( vernieuwers).

En het verduidelijken van hun innovaties. En wat verplicht is voor ons, is dat we hem bedanken, en Allaah smeken om hem succes en standvastigheid te schenken. En het is voor niemand toegestaan om hem zonder recht te beschuldigingen. Wallaahi, dit is haram..Wallaahi dit is haram. Dit is de weg van deze groep….we vragen Allaah om vergiffenis en bescherming. Deze groep heet Al- Haddaadiyah. En anderen van degenen die haat en wrok hebben jegens Shaykh Rabee´. ``En zij wreekten zich alleen op hen omdat zij geloofden, In Allaah, De Geweldige, De Geprezene``.Het geen wat ik adviseer is dat we niet naar woorden van zulke mensen moeten luisteren. En wie je ook dit soort uitspraken hoort doen,weet dan, dat hij op de rand van vernietiging zit. En adviseer hem, Misschien zal Allaah hem leiden naar berouw. En van Allaah komt het succes.

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos