Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

Zijn alle uitnodigers en Geleerden Salafie's? Sheihk Ahmad Bazmool


Is iedereen die uitnodigt naar Allaah een Salafie?

Door: Sheihk Ahmad Bazmool -Hafidahullaah-

De Sheihk Hafidahullaah schreef het volgende in zijn boek: ..........

En de bedoeling van deze twijfel is het volgende: “ Iedereen die da'wah doet naar Allaah en zichzelf aanbiedt voor de da'wah is op de juiste manhaj, en allemaal volgen zij de manhaj van de Salafu Saleh, en we nemen profijt van hen allemaal en het is niet toegestaan om opsplitsing te veroorzaken of het slecht spreken over hun da'wah.”

En deze twijfel is vals vanuit meerdere kanten:

Als eerst, deze uitspraak komt van iemand die niet de werkelijkheid kent, integendeel hij kent niet eens de Islamitische geschiedenis en het is niet eens tot hem gekomen, en het komt van iemand die de overgeleverde teksten hierover niet kent. Is het niet zo dat de Profeet صلى الله عليه وسلم heeft vertelt over de verschillen en opsplitsingen met hetgeen waarmee hij is gekomen van de waarheid! Waren er dan geen khawaarij en qadariyah en shie’a te vinden in deze schiereiland (Saudie-Arabie) tijdens de tijden van de Salaf?

Al-Baghawie Rahimahullaah heeft gezegd: ” De profeet صلى الله عليه وسلم heeft ons bericht over de opsplitsingen in deze Ummaah, en het verschijnen van de Ahwaa (begeertes) en de bida’ (innovaties) in deze Ummaah, en de Profeet صلى الله عليه وسلم heeft hen die zijn Sunnah en de Sunnah van de sahaba volgen bestempelt als de geredde (groep).”

Dus als die sterke periodes van oprecht geloof (Hier word bedoeld de 3 beste eeuwen van Islaam, alqoroen almufadilah) niet ontgaan van innoveerders (mubtadi’a) laat staan de periodes na die tijd (de 3 bekende periodes), ontkomen dan in onze tijd de mensen van bid’a en dwaling?! (nee dus)

Ten tweede: De Salafies die zich vast houden aan de Sunnaah en erna handelen zijn heel erg weinig, en hun zijn in een vervreemding met de mensen op deze aarde in haar algemeenheid, en in het specifiek met de mensen van al hawaa (begeertes) en bid’a (innovaties).

Abie Horaira RadiaAllahu ‘anho heeft gezegd: “De profeet صلى الله عليه وسلم heeft gezegd: De Islaam is vreemd begonnen en het zal weer zo komen dat het vreemd wordt net zoals de Islaam begon, en de blijde tijdingen zijn voor de vreemdelingen.”

Younes ibn ubaid Rahimahullaah heeft gezegd: “ Het is zo geworden dat hij die bekend raakt met de sunnah een vreemde is, en vreemder is hij die de sunnaah kent.”

En Abu Bakr ibn ‘ayash Rahimahullaah heeft gezegd: ”De Sunnaah in de Islaam is beter/glorierijker dan de Islaam in vergelijking met de andere religies.”

En Yousef ibn asbaat Rahimahullaah heeft gezegd: ”Ahle Sunnaah zijn nog minder dan Alkibriet al Ahmar." (Vertaald: Rode zwavel, maar wat hiermee precies bedoelt wordt weet ik niet, ik heb een beetje opgezocht en sommige zeggen dat het goud is en andere zeggen weer wat anders Allahu A’lem).

En Ibn Al-Qayyim al-Djawzie Rahimahullaah heeft gezegd: “Al-Ghoraba (Vreemdelingen) zijn de geprezene en de gezegenden, en omdat ze zo weinig zijn tussen de mensen worden ze Al-Ghoraba genoemd (vreemdelingen), en de meeste mensen zitten niet op deze eigenschappen (van de vreemdelingen). De mensen van Al- Islaam zijn bij de andere mensen Al-Ghoraba, en de Moeminoen (gelovigen) zijn bij de mensen van Al-Islaam, Ghoraba, en de mensen van kennis zijn bij de Gelovigen, Al-Ghoraba (vreemdelingen), en de Ahle Sunnah die zich afscheiden van de mensen van begeertes en innovaties zijn Al-Ghoraba, en degene die ernaar oproepen (naar de Sunnah) en zij die geduldig zijn bij het tegengeluid van de Mugalifien (Zij die afwijken van de juiste pad) zij zijn de vreemdste van de vreemdelingen.”

Ten derde: Als al die uitnodigers op de waarheid en de sunnaah zitten waarom is deze ichtilaaf (verschillendheid) er dan? Waarom deze partijschap en vijandschap, is het soms zo dat waarheid en eenheid leid tot dit soort opsplitsingen en vijandschap?

Matraf ibn shagier Rahimahullaah heeft gezegd: “ Als al deze begeertes 1 begeerte zou zijn dan zou men zeggen: Hier zit waarheid in (De begeerte), maar totdat het zich opsplitst (deze begeerte), want dan weet elk verstandig persoon dat de waarheid zich niet opsplitst.”

En als deze uitnodigers werkelijk op de waarheid zitten, waarom waarschuwen zij en hen volgelingen tegen Ahle Sunnaah, en waarom lasteren ze de Manhaj Asalafie in veel van hun bijeenkomsten? En waarom beschrijven ze Ahle Sunnaah met vreemde beschrijvingen met als doel het beeld van Ahle Sunnaah te verdraaien/verslechten bij de studenten van kennis en de algemene mensen? Een voorbeeld van wat zij zeggen:’ Ulema haid wa nifaas (Is een schaamloze uitdrukking in het Arabisch waarmee men de positie van de Geleerde omlaag wilt halen), of ze zeggen: ‘Ulema ‘amala (verraders/spionnen/werken voor geld), ‘Ulema manaasib (Geleerden die positie willen) of modaahinoen/ mabaahith (iemand die zijn religie verkoopt) en andere soorten eigenschappen die in de weg komen van de mensen om de waarheid niet te accepteren.

Ten vierde: De Grote geleerden die bekend staan om hun betrouwbaarheid/Kennis/Religie hebben gesproken over een aantal uitnodigers (du’aat), en ze hebben voor hen gewaarschuwd en van hun valse manhaj (methodiek). Een voorbeeld van deze Geleerden zijn bijv. Sheihk ibn baz, Sheihk ibn ‘Utaymien, Sheihk Al Albanie en Sheihk Anajmie Rahimahumollaah (Moge Allaah genadig met hen zijn), en Sheih Abdelaziz Ale Sheihk, Sheihk Fawzaan, Sheihk Rabee’ Al-Madkhalie en Sheihk Zaid Al-Madkhalie en andere dan hun Hafidahumollaah (Moge Allaah hen behouden).


Dus is het nu zo dat deze Geleerden over iets praten wat dus eigenlijk helemaal niet bestaat op deze aardbol?! Of is het zo dat zij over iets praten vanwege jaloersheid en minachting?! Vrij zijn zij van dat!

Ten vijfde: En wie dit allemaal ontkend is bekend bij ons, en wie deze pad volgt wordt tot hen gerekend (dwalers) en er word niets van hen geaccepteerd.

En Sheihk Saaleh Al-Fawzaan Hafidahullaah heeft gezegd: "Wie de innoveerders prijst en de mensen in verwarring brengt met hetgeen zij (Ahlul Bida’) hebben van de waarheid, Dit is 1 van de 2: Of het is een onwetende betreft de manhaj van de Salaf en hun opinie over de innoveerders, dit is dus een onwetende en het is niet toegestaan voor hem om te spreken, en het is niet toegestaan voor de moslims om naar deze persoon te luisteren. Enof het is een vooringenomen persoon, en dat is zo omdat hij het gevaar van albida’ kent en hij kent de gevaren van de mubtadi’a (innoveerders) maar hij is vooringenomen en wilt de bid’a laten winnen. Dit is dus een gevaarlijke zaak, waarin het niet toegestaan is om makkelijk om te gaan met de bid’a en de mensen van bid’a hoe die er maar ook is."Bron: Almo'ain litawdi7 ma'anie athar alimaam ibn sireen.

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos