Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

De geleerden over Yusuf al-Qaradawie
Uitspraken van enkele geleerden van Ahlu-Sunnah wal-Djamaa'ah over Yusuf al-Qaradawie.


Shaykh Muqbil (rahimahullaah) aan het woord:

O kleinzielige persoon! Deze man.. Ja. Die de da’wah van Ahlu-Sunnah aanvalt. Volg, of beter gezegd, haal trekking uit anderen. Dus naar hoeveel personen keken de mensen op alsof hij de Mujaddid* van de Islaam is.


Maar nadat hij de da’wah van Ahlu-Sunnah aanviel. Vernederde Allaah hem en maakt hem klein en verachtelijk.

Van zulke mensen was Muhammad al-Ghazalee. En van hen is Yoosuf al-Qardawee. En van hen is ‘Abdul-Majeed az-Zindaanee. En van hen is, ja, Hasan Ibn ‘Abdullaah at-Turaabee.

En velen van hen, toen zij begonnen Ahlu-Sunnah aan te vallen. Ja (toen overkwam hen hetgeen is genoemd). Ja, en de harten van de dienaren bevinden zich tussen twee Vingers van de Vingers van de Barmhartige. [Uit een hadith van al-Boekhaarie (3246) en Moeslim (2834)]

En de Boodschapper (sallallahoe ‘aleihi wa sallam) sprak de waarheid toen hij zei; Vernedering en ondergeschiktheid is geplaatst op degene die afwijken van mijn bevelen. Dus als het duidelijk wordt van een persoon dat hij tegenstrijdig is aan de Sunnah. Dan wordt hij in zijn leefomgeving. Een persoon die verachtelijk en vernederd is. en er wordt geen aandacht aan zijn woorden geschonken. Nadat hij eerst al-Mujaddid werd genoemd.
Al-Qardawee, moge Allaah zijn twee lippen afhouwen (qarrada) en zijn tong.
Ja, broeders. Hij zegt dat de eerste persoon die op de Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam) gestemd heeft, Khadeejah is. Foei voor jou, o Qardawee.

* Mujaddid: iemand die de Islaam doet herleven.


Yusuf al-Qaradawi aan het woord:

O broeders. Voor deze plek van mij verlaat.. (van het geven van een khutbah). Wil ik graag iets zeggen over de uitkomst van de verkiezingen in Israël. De Arabieren hadden al hun hoop gevestigd op de overwinning van Perez. En Perez heeft verloren. En dit is van hetgeen dat wij prijzen van Israël. Wij verlangen dat ons land zoals dit land zal zijn.
Slechts door een klein aantal mensen, wordt iemand tot val gebracht (Perez was premier). Het is het volk dat regeert! Er waren daar geen 4 negens (99,99) of 5 negens (99,999 aan stemmen), wat wij kennen in ons land. 99,99%! (van de stemmen). Wat is dit?
Als Allah Zichzelf aan de mensen zou presenteren, dan zou hij niet zo’n hoeveelheid aan stemmen krijgen. Maar, deze leugens, bedriegerij en oplichterij.. Wij begroeten Israël voor hetgeen dat het heeft bereikt.


Shaykh al-Oethaymien (rahimahullaah) aan het woord:

De vragensteller zegt: Een man was aan het spreken over de verkiezingen in een land. En hij vermelde dat een persoon 99% van de stemmen had gekregen. Toen zei hij als commentaar hierop.

“Als Allaah Zichzelf aan de mensen zou presenteren dan zou Hij niet zo’n hoeveelheid aan stemmen krijgen.”
Shaykh al-Oethaymien: Ik zoek mijn toevlucht bij Allaah.
Het is verplicht voor deze persoon om berouw te tonen. Hij toont berouw hiervoor en anders wordt hij gedood, als een afvallige. Want hij heeft de schepping boven de Schepper geplaatst.

Dus hij dient berouw te tonen aan Allaah. En als hij berouw toont, Allaah aanvaard het berouw van Zijn dienaren. En zoniet (i.e. als hij geen berouw toont), dan moeten de gezaghebbers zijn nek slaan (met een zwaard).


Shaykh ‘Oebayd al-Jaabirie aan het woord:

En hij kan een onwetende van de onwetenden zijn. Hij houdt van het goede, en hij heeft geen onderscheidingsvermogen. Dus hij denkt dat Sayyid Qutb, en Hassan al-Banna en al-Mawdudi en an-Nadwi en Fathi Yakan en Yusuf ibn ‘Abdillaah al-Qaradawi, de Egyptenaar die momenteel in Qatar verblijft.

We vragen Allaah om Qatar te zuiveren van hem, en van elke innoveerder, iemand die de mensen leidt naar innovaties. Deze (onwetende) persoon kan denken dat zij geleerden zijn. Maar deze persoon, als hij waarheidsgetrouw is en serieus in hetgeen dat hij beweert. (Namelijk) dat hij de waarheid wenst. Dan zal hij zijn handen wegnemen van hen en zich vrij verklaren van hen, als het voor hem duidelijk wordt gemaakt (dat zij dwalend zijn).
En als hij leugenachtig is, dan zal hij blijven op hetgeen waar hun soortgelijken op zijn. Van het verdedigen van hen, en het zoeken van excuusjes voor hen. En hen vrij spreken van hun fouten (etc). En op dat moment wordt hij tot hen gerekend, en er is geen greintje waardigheid (voor hem).


Shaykh Muqbil (rahimahullaah) aan het woord:

Dus als een zwak persoon spreekt, over een Iemaam van de grote Iemaams, wordt zijn uitspraak niet geaccepteerd, een voorbeeld hiervan is de uitspraak van al-Qardaawie over ash-Shaykh Ibn Baaz.

Hetgeen ‘Abdoel-Majied ar-Raymee las in Jaami’ud-Da’wah. Ay Na’am, Jaami’ud-Da’wah, o broeders. (Jaami’ud-Da; wah) dat de Soennah verspreidde totdat het in de handen kwam van ‘Abdoel-Majied ar-Raymie en hij besmette de Jaami’ (Ad-Da’wah). ‘Abdoel-Majied las de uitspraak van al-Qardaawie en ondersteunde het, en sommige van de onwetende Yemenieten die naar hem luisterden, gingen en vervloekten ash-Shaykh Ibn Baaz.
Ik werd hierover ingelicht door de betrouwbare broeder ‘Abdoer-Rahmaan Ibn ‘Iyaash. Na’am.

Dus als iemand van geen status komt zoals ‘Abdoel-Majied ar-Raymie of Yoesef al-Qardaawie en een Iemaam van de Iemaams van de Moslims ten schande maakt, accepteren we dit hoe dan ook niet.


Shaykh al-Albani (rahimahullaah) nadat hij een vraag kreeg over een opmerkelijke fatwa van Yusuf al-Qaradawi:

Yusuf al-Qaradawi.. zijn (genoten) opleiding is Azhariyyah (i.e. al-Azhar Universiteit Caïro). En het is geen opleiding, op de methodologie van de Quraan en de Sunnah. En hij vaardigt aan de mensen fataawa uit, die afwijken van de sharie’ah (Islamitische Wetgeving). En hij heeft een filosofie die zeer gevaarlijk is.

Als er in de Shar’ (Quraan & Sunnah) is gekomen dat iets verboden is. dan ontdoet hij zich van het verbod door te zeggen: Er is hier geen definitief sluitende tekst voor het verbod. En daarom heeft hij zang toegestaan.


Shaykh Saalih aalush-Shaykh aan het woord:

En (Muhammad) al-Ghazaalee verwerpt de Sunnah als het tegenstrijdig is aan zijn verstand en begrip. En al-Qardawee is op dezelfde methodologie. Ook al heeft hij hierin niet dezelfde duidelijke vertoning als al-Ghazaalee.

En at-Tilmisaanee, hij kent Tawheed al-Ibaadah niet, en hij kent de Sunnah niet. Hij mixt ze alleen in grote verwarring. En het is niet verbazingwekkend, dat al deze 4 en degenen die op hen lijken. Zij komen uit dezelfde school (stroming). En dat is de school van al-Ichwaan al-Moeslimoen. En de fundamenten en methodologieën van deze school zijn bekend. Dus het zal niet verbazen dat soortgelijken als hen in de toekomst ook uit die school komen. En het verbaast niet dat soortgelijken als hen aanwezig zijn in deze tijd. Zolang zij onderwezen blijven worden op de fundamenten van die school. Dus zij worden verworpen en hetgeen waar zij op zijn van specifieke fundamenten. Want zij misleidden de jeugd in de naam van ‘da’wah’.

Voor de gehele video met woorden van Shaykh Saalih aalush-Shaykh, zoek op youtube de video; “Waar is de mest ten opzichte van de kameel?”


En nu Shaykh Muqbil:

Dus op dezelfde manier, als een geleerde van de geleerden van deze tijd opstaat. En met bewijzen de dwaling laat zien van Muhammad al-Ghazalee of Yusuf al-Qardawi of de methodologie van Ichwaan al-Moeslimien. Dan accepteren wij dit en het is verplicht om dit te accepteren.    

2 reacties:

Unknown zei

Al die zogenaamde shuyukh die hier genoemd zijn, zijn van de afvallige wahabische sekte. Hun meningen tellen niet Ze zijn zelf zo verwerpelijk, hoe durven ze

Unknown zei

Je bent een ziekte opzich toon berouw en keer terug naar alhaq ya yahil!

Een reactie posten

Live duroos