Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

Het vragen over personen manhadj Salaf?

Is het vragen over personen van de methodologie van de Salaf? – Shaykh Rabee’ Ibn Haadee al MadkhaleeEn deze vraag is als volgt; Moge Allaah u zegenen en het goede voor u bepalen. Is het vragen over personen van de weg van de Salaf?

Shaykh: “Wat?”

Vragensteller: “Is het vragen over personen van de weg van de Salaf?”

Shaykh: “Of het van de methodologie van de Salaf is?”

Vragensteller: “Ja.”

Shaykh: “Ja, het is van de methodologie van de Salaf. Kijk uit van wie je jouw religie neemt. ‘Deze kennis is jouw religie. Kijk dus uit van wie je jouw religie neemt.’ Er zijn mensen die hierover vragen met een oprechtheid en een zuivere intentie. Hij wil zijn kennis nemen van de mensen van kennis, de mensen met een correcte geloofsleer en methodologie. En het is aan deze persoon om te vragen. En sommigen vragen over personen omdat ze fitan (onrust) willen. In deze tijd zijn er veel van dit soort vragen.. ‘Wat is uw opinie over die persoon, en wat is uw opinie over die, en wat is uw opinie over die?’. En zijn bedoeling met het vragen naar deze personen is niet het nemen van kennis van hen of het afstand nemen van hen. Zijn bedoeling is slechts iets anders. Het verspreiden van onrust en slechtheid tussen de mensen. Dus deze vragen (met de laatste bedoeling) zijn niet gepast, want het is een oorzaak voor slechte zaken en onrust. En de zaken worden beoordeeld aan de hand van de bedoelingen (intentie ermee). Maar als de vragensteller het goede wil, en kennis wil opdoen, en correcte kennis wil opdoen. Dan is het verplicht voor hem om te vragen over de personen van wie hij kennis wil nemen. Moge Allaah jullie zegenen. Ja.”

De uitspraak die de Shaykh aanhaalde zijn de bekende woorden van de Muhammad Ibn Seereen (rahimahoellaah):

إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم

''Deze Kennis is van de Religie, kijk dus uit waar jij je religie vandaan haalt.'' (Moeslim)

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos