Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

Iedereen is van Ahloe-Soennah?

Vraag aan: Shaykh Saalih al-Fawzaan (moge Allaah hem beschermen)

Wat is uw opinie over enkele predikers die zeggen;
''alle mensen zijn van Ahloe-Soennah en verdeel de mensen niet''
?

Antwoord: Ja, wij houden ervan dat alle mensen van Ahloe-Soennah worden. Maar dit zal niet plaatsvinden. (Allah zegt)
Hij doet dwalen wie Hij wil, en Hij leidt wie Hij wil. (16:93) Wijsheid van Allaah de Majesteitelijke en Verhevene. Dus de mensen zijn niet allemaal moslim of allemaal (..) (Allah zegt) Als jouw Heer het had gewild, dan zouden degenen die op de aarde zijn, zeker allen tezamen hebben geloofd. (10:99)

Maar Zijn Wijsheid bepaalde dat hij hen heeft verdeeld in gelovige en ongelovige, iemand die geleid is en iemand die dwaalt. Dit is een Wijsheid van Allaah. Dus niet alle mensen zijn van Ahloe-Soennah. Ahloe-Soennah, de Boodschapper (sallallahu aleihi wa sallam), maakte duidelijk wie zij zijn. Het is niet mijn uitspraak, of jouw uitspraak, of de uitspraak van iemand anders. De uitspraak van de Boodschapper, hij zei;

En deze Ummah zal zich in drieënzeventig groeperingen opsplitsen, allen gaan naar het Vuur, behalve één.

Zij zeiden: ''O Boodschapper van Allaah, wie zijn zij?''

Hij zei: ''Degenen die datgene volgen waar ik en mijn metgezellen op zijn.''

Dus Ahloe-Soennah, dat zijn degenen die hetgeen bewandelen waar de Boodschapper van Allaah (sallallahu aleihi wa sallam) en zijn metgezellen op waren. Dit is de uitspraak van de Boodschapper (sallallahu aleihi wa sallam). Na'em.

Bron audio:
http://www.af.org.sa
Nummer Fatwa: 409

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos