Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

Luisteren naar onbekende sprekers

Wat is de regelgeving betreffende het luisteren naar onbekende sprekers en het nemen van kennis van hen.

Bismillaah wal-hamdulillaah wa salaatu wa salaam ‘alaa rasoolillaah wa ‘alaa aalihi wa sahbihi wa man tabi’a hudaahu wa bad.

Er zijn vandaag de dag erg veel fitan (ev. fitnah). Innovaties en het mengen van innoveerders met de mensen van ahlussunnah (de mensen van sunnah), en hun uiterlijke oproep naar de Sunnah en Salafiyyah is wijdverspreid, om deze reden zou men voorzichtig moeten zijn. 'Abdullaah ibn 'Abbaas was gewoon te zeggen, indien een man zei 'Ik heb de Boodschapper van Allaah (Salallaahoe 'alayhi wassalam) horen zeggen, of de Boodschapper van Allaah (Salallaahoe 'alayhi wassalam) heeft gezegd, dan snelden wij (gewoonlijk) naar hem en gingen we erop uit om hem te zien, terwijl wij (vervolgens) naar hem luisterden, maar toen de fitnah kwam, begonnen ze te vragen over de mannen (die de kennis overleverden), zoals hoe ibn Sireen dat vermeldde, "wij zeiden: vermeldt ons de namen van jullie mannen" wat betekent dat zij gekend werden aan de hand van degenen van wie zij overleverden. Dus zo wisten zij of zij zouden luisteren en accepteren, of (dat zij zouden) weigeren en niet luisteren. Als dat het geval was in die tijd, dan heeft onze tijd daarin nog meer prioriteit. Het is een must dat iemand bepaalt en beperkt naar wie hij luistert, en van wie hij leest, en van wie hij neemt, en (de werken die hij) uitbrengt, en ook met wie hij zit, dit is erg belangrijk. Wat het zijn van een haatib layl betreft (iemand die s'nachts hout verzamelt, i.e. blind en achteloos), die naar iedereen en degenen die onbekend zijn luistert. Nee, het wordt gevreesd, dat deze een fitnah zal treffen. Voorzeker, van de tekenen van succes van Allaah en dat Hij het goede voor heeft met zijn dienaar, is oprechtheid en leiding dat Hij hem helpt om te zitten met, te mengen met en te nemen van Ahlussunnah. Het is verplicht om serieus te zijn en toewijding te hebben in het zoeken naar datgene wat succes en leiding van Allaah voortbrengt, en Allaah is Degene die succes brengt.

door Shaykh Falaah Ismaa'eel al-Mandakar

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos