Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

Bestaat al Jarh wat Ta’deel in deze tijd?

Vraag: Een aantal van de Geleerden hebben gezegd dat de wetenschap al Jarh wat Ta’deel alleen was voor de vroegere geleerden van overleveringen, maar in deze tijd in het jaar 1420 er is er geen wetenschap dat we zo benoemen, dus wat is correct aan deze uitspraak?

Shayhk Rabee bin Hadee alMadkhali Hafidahullah

Antwoord: Wallaahi dit (deze uitspraak) is een bespotting, om van te lachen en om van te huilen, dat zoiets gezegd kan worden.Wanneer de bida3a doet vermeerderen, en het ongeloof doet vermeerderen, en zo ook de secularisten en de communisten en de raafidah (shiieten) en de soefies en de dwalende groeperingen, zij werken tegen de islam en laat de mensen zeggen en doen wat ze willen en niemand zal zeggen dit is fout of dit is munkar, en niemand zal zeggen hij is een probleemmaker enof dat is een persoon van daden.

Dit is van het verspillen en gebrek aan begrip van de religie van Allaah 3aza wa Djala. Zo hebben de selef boeken geschreven met duidelijke overtuigingen waarin ze ahloel bidah en de dwalende bekritiseerden waarbij zij ook hen bij naam noemen, dus dat gelde voor personen en groepen. Dus is dit dus ook iets wat nu is geeindigt?

En wij zeggen: De innovatoren in de tijd van de Selef, zij werden tegengewerkt, bekritiseerd, maar nu tegenwoordig is het niet toegestaan, of haraam, tegenwoordig is het spreken over ahlul bida3 niet toegestaan, en over secularisten Haram, en over de ketters, haram, en over de raafidah, haram, en over de Soefies, Haram... Maa Shaa Allaah, Is dit de dawah naar het versmelten van alle religies in 1 religie of wat! We vragen Allaah om vergeving en we tonen berouw naar hem toe, want dit is Dwaling. al Jarh wat Ta’deel is verplictht om de religie van Allaah en de Sunnaah van de Profeet van Allaah mee te verdedigen tot de Laatse dag, Yawmulqiyaamah. En om de zwaarden terug te trekken is meer dan dat, om de verklaring van Allaah Tabaraka ta3ala als hoogst te maken, en te verdedigen tegen ongeloof en valsheid.

En de selef zeiden:
Het verdedigen van de Sunnah is Beter dan het vechten met de zwaarden, en het verdedigen word hierbij gedaan met jar7 wa ta3diel.

En ik zeg; De Geleerde Alhaakim Rahimahullaah zegt in zijn boek (ma3rifato 3uluum alhadith) Hij zei daarin en zijn woorden zijn woorden van waarheid. al Jarh wat Ta’deel bestaat uit 2: De wetenschap van Jarh en dat is een onafhankelijke wetenschap (Dit is zo omdat er Jarh word gedaan door iemand die de stand van zaken van een bepaald persoon goed kent, veel andere geleerden zouden bijvoorbeeld niet weten dat fulan een bidah heeft, maar een andere geleerde weet dat wel en weet meer over zijn 7aala, en dit is ook waarom het onafhankelijk is, dit is ook een weerlegging tegen degene die beweren dat de bij de voorwaarde van de jarh een idjmaa moet zijn bij de geleerden, terwijl dat niet waar is.) en dit is hetgene waarmee de manhaj van almuwazanat mee word weerlegd. De wetenschap van al Jarh is een onafhankelijke wetenschap en daarom zie je ook dat veel geleerden onafhankelijke boeken hebben gemaakt betreft jarh alleen (het bekritiseren dus). Een voorbeeld van het bekritiseren is zoals Buhkari rahimahullaah doet in zijn do3afaa, en nasaa-ie in zijn matroekien.

En ibn hibaan in zijn almadjroe7ien en ibn 3adie en zijn kaamil, en zo heb je ook nog Imaam Adhahabi en ibn 7adjr en vele andere die speciale gerichten boeken in Jarh hebben geschreven en dat is zo omdat het een onafhankelijke individuale wetenschap is. En zo word de rug van manhaj almuwazanat door 2en gebroken en die van degene die deze manhaj volgen.

En zo hebben geleerden ook boeken geschreven over de betroubare personen, zoals athiqaat lil3adjalie, en athiqaat van ibn habaan, kennen jullie ze? Als de Salaf geloofden dat al Jarh wat Ta’deel 2 inviduele wetenschappen waren hoe kan je dan aankomen met
al-Moewazanaat. Begrijpen jullie dit barak allaahu feekom.

al Jarh wat Ta’deel blijft bestaan totaan yawmulqiyaama, dus als de mensen profijt willen halen uit deze geleerde dan zeggen we, dit is een edele geleerde op de Sunnah, tazkiyah geven dus barak allaahu feek.

En deze geleerde is een raafidi, en deze soefie die gelooft in wa7datulwudjoed (het geloven dat Allaah 1 is met zijn creatie), en dit is een secularist en dit is een communist die schuilt achter de islaam, en die is zo en zo en zo.

Het is verplicht voor jou om duidelijkheid te scheppen, dit is verplicht en dit is van de Jihad en het stopt niet en het is niet alleen speciaal voor de overleveraars (kennis van al Jarh wat Ta’deel).

En zo zei atirmidie in zijn boek al3ella die hij schreef in en het einde van zijn sunnah hij zei, de mensen betreuren de geleerden jarh op hadith, Hij zei namelijk (atirmiedie rahimahullaah) die en die zijn bekritiseerd, die en die hebben Mubud al jahni bekritiseerd en die en die hebben Jabier al jafy bekritiseerd, hij begon bij ahloel bidah met het bekritiseren, waarom? Omdat hij hun op basis van hun innovaties bekritizeerde en niet omdat hij een overleveraar was in het speciaal.

En daarnaa hebben de selef weerleggingen geschreven waar ze al Jarh wat Ta’deel niet spêciaal uitzonderen voor de overleveraars, en een innovator kan nooit van ahloel hadieth zijn, mu3tazili, djahmie, murjii..etc hun hebben allen geen banden met de overleveraars, zij zijn innovatoren en daarom worden zij bekritiseerd.

Dus van waar halen diegene dat al Jarh wat Ta’deel niet meer is? Dit is een gezegde zoals de madhabiien de muta3asiebien doen (diegene die vastplakken aan een madhab en blindelings een madhab volgen), die zeggen dat de deur/baab alidjtihaad niet meer is sinds de 2e generatie van de Ummah, en andere zeggen sinds de 3e, en andere van hen zegggen weer de 4e, alsof het gestopt is. Allaah 3azza wa Djalla heeft de hersens van de moslims lam gelegd van die tijd tot nu, de hersens van de moslims zijn lam gelegd, ze kunnen dus de woorden van Allaah niet begrijpen en ook niet de Sunnah van RasoelolLaahi sallahu 3aleyhi wa salaam. Dit is een oneerlijk oordeel over de moslim ummah en een leugen tegen Allah tabaraka wa ta3ala.

En zo ook de trend van die mensen die zeggen dat de deuren van al Jarh wat Ta’deel dicht en gesloten zijn, dit is Wallahi een daad tegen de Islaam,vrees Allaah dus O broeder, Blokkeer niet de deur van al Jarh wat Ta’deel, er zal niet naar jou geluisterd worden door ahloel haq en ahloel soennah.


Bron: http://rabee.net/show_fatwa.aspx?id=128' target=_blank>http://rabee.net/show_fatwa.aspx?id=128 … spx?id=128

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos