Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

De mensen waarschuwen voor dwalende personen.

Shaych `Abdoel-`Aziez Bin Baaz

Vraag: Is het toegestaan om de namen en eigenschappen van mensen te noemen wanneer iemand hen en hun gedachtes wil bekritiseren?

Antwoord: Als iemand iets schrijft wat de pure Sharie'ah contradicteert, en dat materiaal distribueert, of wanneer hij die mening propageert in de media, dan wordt het verplicht om hem te weerleggen en zijn valsheid bloot te leggen van wat hij zegt. Er is niets verkeerds aan het vermelden van de naam van deze persoon of in het waarschuwen van de mensen voor hem wanneer hij uitnodigt naar innovatie, shirk, of wanneer hij de mensen uitnodigt naar wat Allaah verboden heeft of naar ongehoorzaamheid (uitnodigt). Tot aan deze dag zijn er bekwame en gelovige mensen van de uitnodigers naar de Waarheid en dragers van de Sharie'ah die deze verplichting vervullen, oprecht voor Allaah (Subhaanahoe wa Ta'ala) en voor het profijt van Zijn dienaren, door het verkeerde te berispen/weerleggen, uit te nodigen naar de Waarheid, en anderen te waarschuwen voor degenen die valsheid en vernietigende retoriek propageren.

En Allaah is de Uiteenlegger van (alle) succes.


Bron: Fataawa Islaamiyyah - Volume 4, Blz. 279

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos