Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

Rad ala Adnaan Arour

Adnaan-Aroer: O.a. weerlegd door:- Shaych Abdoellaah bin Abdoer-Rahmaan al Roediyaan - Shaych Abdoellaah bin Saalih al-Oebaylaan - Shaych Abdoel-Mohsin al-abbaad - Shaych Oebayd al-Djaaberie - Shaych Ahmed al-Nedjmie - Shaych ibn Oethaymien - Shaych Saailh al-Fauwaan over de stelregels van Adnaan-Aroer- Shaych Mohammed bin Haadie - Shaych Rabee' ibn Haadie al-Madchalie e.a.

Shaykh Fawzaan over Adnan Aroer.

Shaykh al 'Uthaymeen over Adnan Aroor.

Shaykh 'Abdul Muhsin al 'Abbaad`over Adnaan `Ar`oerShaykh ar-Ramadaani over Adnaan AroerShaykh an-Nadjmi over 'Adnan 'Aroer
Shaych Rabee' ibn Haadie al-Madchalie


Van wie we kennis kunnen aannemen en een weerlegging van Adnaan Arour.

“Ik adviseer de selefiejeugd in de wereld die bedrogen zijn door ‘Adnaan (‘Arour) en zijn soort van hizbies en innoveerders, dat zij verschrijkelijk oppassen voor hun misleidingen, fietna’s en kwaadaardigheden. Specifiek voor ‘Adnaan (‘Arour) degene die zich valselijk uitgeeft voor dat hij selefie is, terwijl hij de selefies en haar verkondigers ongeëvenaard bestrijd, hij is van de bedachtzaamste van Ahloel-Bid’ah. Waarschuw hen, met een geweldig waarschuwing voor deze man. Wallaahie, uit liefde voor hen (adviseer ik hen om deze man) te wijken. Want, ik wil dat zij de weg van de Selef begaan. En zij (de jeugd), bij Allaah, hebben hem absoluut niet nodig, want hij komt alleen maar naar hen met valse stelregels, fabels en ongeldige praatjes. Waarschuw hen dus voor hem en zijn spelletjes, leugens en misleidingen en dat zij de Islaam niet van zulk soort aannemen. Want, de geleerden van de Selef zoals Ibn al-Moebaarak en zijn soort hebben gezegd:

“Voorwaar deze kennis is geloof, jullie moeten dus oppassen van wie jullie je geloof accepteren!”
Dus het geloof wordt niet geaccepteerd van de misleiders degene die zich voordoen (als geleerden)! En ook niet van degene die duidelijk op de dwaling zitten, noch van anderen dan hen! Maar zij moeten de kennis halen bij de betrouwbare geleerden, degene die liefhebben en haten omwille van Allaah. Degene die het valse afweren (weerleggen) en uitnodigen naar de waarheid en de rechte leiding. Zij (de jeugd) moeten (de juiste geleerden) uitkiezen en standvastig zijn, en niet te haastig zijn en naar iedereen luisteren of van Jan en alle man lezen! Want, velen van hen (de jeugd) zijn pas in de beginners-fase (kwa kennis) waardoor zij geen onderscheidt kunnen maken tussen waarheid en valsheid. Als zij dan gaan lezen (kenniszoeken) bij het soort dat ik zojuist heb vermeld dan zullen zij hen uit de methodiek van Allaah naar hun ongeldige methodieken halen. En laat hen gewaar zijn voor de hiervolgende misleidende uitspraak: “Wij lezen (alle) boeken en luisteren naar (alle) personen, hetgeen vervolgens in overeenstemming is met de waarheid accepteren wij en hetgeen vals is verwerpen wij!” [1] [Einde Citaat]

Bron:
www.rabee.net en zie zijn boek: “Daf’ie Baghie ‘Adnaan’’

[1] Voetnoot vertaler: De bedoeling is dat deze uitspraak vals is, omdat niemand van de jeugd het werkelijke onderscheidt kan maken tussen wat goed en slecht is door het simpele feit van een te weinig aan kennis. Degene die de jeugd dit soort stelregels onderwijzen die zorgen er zonder twijfel voor dat zij zoals de Shaych heeft bewoord: ‘Uit de Manhadj van Allaah naar hun valse methodieken zullen afdwalen.” Moge Allaah ons daartegen beschermen! Allaahoema Amien!!!

Adnan Arour - 1. Shaykh Ubayd over Adnan Arour - 2. Shaykh Rabee' over Adnan Arour - 3. Andere grote geleerden over Adnan Arour - 4. Audio - 5. Audio (audio's zijn arabisch-engels) (de audio's zijn van Shaykh al Fawzaan (audio 1) en Shaykh al-'Uthaymien (audio 2), waarin de weerleggingen op zijn bekende principes en hun oordeel over hem duidelijk naar voren komt)

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos