Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

Prijst een Selefie Hassan al-Banna?

Shaych al-Allaamah Rabee' ibn Haadie al-Madchalie.

Vraag: Is het toegestaan is om 'al-Banna' als Iemaam, martelaar en hervormer af te schilderen en is het mogelijk dat zo'n uitspraak van een 'selefie' komt die overtuigd op de manhadj zit?

Antwoord: 'Dit soort uitspraken komen niet alleen van één van de volgende twee personen: of een dwaze onwetende die de Islaam noch kent noch begrijpt, of een dwalende onwetende die zichzelf als geleerd voor doet! Wat betreft Ahloes-Soennah, zij leggen niet voor deze man dit soort getuigenissen af. Over dit soort getuigenissen wordt gezegd: (Hun getuigenissen zullen worden opgeschreven en zij zullen hierover ondervraagd worden). Dit soort overdreven benamingen zijn de oorzaak geweest dat veel van de jongeren van de natie in bid'ah en dwaling zijn gestrand. Want, al-Banna was een Soefie en Ash'arie en hij was (gewoon) een preker en geen geleerde. Hij begreep de Soennah van de Profeet niet. Hij was geen Iemaam in hadieth, fiqh noch in tafsier. Hij was geen 'Iemaam' in één soort vak van de (Islaamitische) vakken. Hij was inwerkelijkheid diep in het soefisme en ash'arisme geworteld, hiermee heeft (hij) de natie in uitzichtloosheid, onwetendheden en dwalingen laten vervallen. In zijn organisatie verzamelden zich Rafiedies, Chaaridjies en fanatieke soefies. Zij zijn degenen die het overgrote deel (van zijn organisatie) vormden. En het kan ook zijn dat een aantal dwaze ontwetenden, die henzelf Ahloes-Soennah of Selefies noemen, zich bij hen toevoegen en vervolgens verderven en afwijken. En dan na dit allemaal (durven) zij dit soort getuigenissen voor deze man uit te spreken terwijl hij (al-Banna) manhadj as-Selefie niet kent noch hierin tevreden zou zijn….Het is dus aan een moslim om alleen met kennis te spreken wanneer hij spreekt over personen en zaken, want overdrijven in het geven van grote namen, zoals: ash- Shahied, al-Iemaam, de Hervormer, aan mensen terwijl deze mensen niets zijn in 'Aqiedah, noch in Manhadj, noch in Islaamitische Jurispridentie (is iets wat niet is toegestaan in de Islaam). Want mensen zoals, Sayyid Qoetb, al-Banna, al-Mauwdoedie, at-Toeraabie en anderen aan hen gelijken worden iemaams genoemd terwijl zij iemaams van de dwaling en bid'ah zijn wal 'Ijaadhen billaah!!! Zij hebben de mensen nooit één stap op de weg van de Selefoes-Saalih geleid. Neen, zij hebben de mensen alleen maar naar uitzichtloosheid, dwaling, uitnodiging naar compromissluiting tussen de ware Islaam en die van de Raafidah (Sjïeten) uitgenodigd,… Dit soort uitnodigingen voor dwalenden moet iedere begripvolle, verstandige en juiste manhadjvolger voor gewaarschuwd zijn!!!

Bron: Genomen van een cassetteband genaamd: 'Antwoorden op Manhadjvragen' gedateerd op: 7 Shawwaal 1419NH. En zie: Tahdhier al-Anaam blz: 33.

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos