Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

Mag een student ook waarschuwen?

Is het toegestaan voor een student om te waarschuwen voor de mensen van innovaties?

Vraag: Is het aan een student van de kennis om te zeggen: “Dit is een innoveerder en dit is een dwalende”, of dient hij dit over te laten aan de geleerden? En als hij stil is over een persoon en zegt: “Ik doe kennis op, totdat ik geleerd heb en daarna spreek ik. Ik misprijs en prijs (personen pas) wanneer ik een geleerde ben?”

Antwoord: Gematigdheid en de middenweg is in alles. Als het nodig is om te waarschuwen tegen een Raafidie, een Soefie Qoeboerie, een gretige Hizbie, tegen deze zaken, en hij ziet dat het van advisering aan de Moslims is om hen de toestand van deze persoon te verduidelijken, dan verduidelijkt hij het naar gelang wat hij weet. Want sommige dingen zijn duidelijk, de dwaling erin is duidelijk, zowel de student van de kennis als de geleerde weten het. Dus als hij gevraagd wordt om advies, dan geeft hij advies.

En als hij een bedrogen persoon ziet, dan dient hij het hem te verduidelijken. Dit valt niet onder het afgekeurde roddelen. Integendeel, dit valt onder de toegestane zaken. Als hij vreest, ten opzichte van hem, voor een Raafidie die hem doet dwalen, of een Soefie Qoeboerie, of een Hizbie, of iets wat daarop lijkt van Ahl al-Ahwaa (de mensen van begeerten), dan dient hij hem te adviseren met wijsheid en tegen hem te zeggen: Deze heeft dit en dit. Moge Allaah jullie zegenen.

Er zijn verborgen zaken waarover alleen Ahl al-`Ilm (de mensen van kennis) spreken met bewijzen. Dus de geleerde zelf spreekt niet, behalve met de waarheid, bewijs en rechtvaardigheid en hij spreekt niet over Allaah zonder kennis. De student van de kennis eveneens. Zaken die hij niet kent, daar spreekt hij niet over. Wat betreft de zaken die hij kent en ze zijn overduidelijk en er zit een profijt in voor de Moslims, dan spreekt hij er over met argumentatie en bewijsvoering naar gelang zijn vermogen en zijn kennis.

Wat betreft het muilkorven, dat je niet zegt: “Deze persoon is dwalend”, helemaal niets (over hem zeggen), en (dat je) alleen maar stil blijft! Dit is wat de mensen van Dwaling willen! Zij willen dat jij absoluut niet spreekt over de mensen van innovaties! (Zij willen dat je zegt:) "Ik ben alleen maar stil. De mensen zijn allemaal moslims, de Rawaafid zijn onze broeders en de Qoeboeries zijn onze broeders," en wat daar op lijkt. Deze dingen zijn fout.

En de student van de kennis en de geleerden spreken met argumentatie en bewijsvoering, wijsheid en goed onderricht en niet met dwaasheid en lichtzinnigheid. Sommigen tonen dwaasheid en lichtzinnigheid en schaden meer dan dat ze baten. Dus deze dwaasheid en lichtzinnigheid dient gelaten te worden. Moge Allaah jullie zegenen.


Shaych Rabie` bin Haadie al-Madchalie

Bron: De Officiële Website van de Shaych

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos