Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

Het Accepteren van het Bericht van de Betrouwbare.De Iemaam, de Vernieuwer, Moqbil bin Haadie al-Waadi`ie رحمه الله تعالى werd gevraagd:

Sommige mensen verwerpen de uitspraak van een misprijzer van onder de geleerden van de Soennah omtrent bepaalde innoveerders met als argument dat deze persoon die misprezen is, de rest van de geleerden van de Soennah niet over hem gesproken hebben, zeggende: "Waar zijn die en die (van de geleerden)?! Waarom spreken zij niet?! Als het de waarheid was dan zouden zij hem gevolgd hebben!!" Dus wordt er als voorwaarde gesteld bij het spreken over een persoon en het misprijzen van hem dat de meerderheid van de geleerden van de Soennah of allemaal hem reeds hebben misprezen? Vooral omdat deze misprijzer reeds kennis genomen heeft van het bewijs vanuit de woorden van deze innoveerder, vanuit zijn lezingen en schrijfwerken?

Hij antwoordde: Ja. Ja. De kwestie, o broeders (is als volgt): de mensen hebben geen termkunde gelezen, of (misschien) hebben zij het gelezen maar misleiden zij (de mensen)!! Wij zeggen tegen jullie iets geweldiger dan dit: Neem aan dat Ahmed bin Hanbal zegt: Thiqah (betrouwbaar), en Yahyaa bin Ma`ien zegt: Kaddhaab (leugenaar). Dus schaadt het de uitspraak van Yahyaa bin Ma`ien wanneer Ahmed bin Hanbal hem is tegengegaan? (Nee!). Ja. De uitspraak van Yahyaa bin Ma`ien is een uitgelegde misprijzing, hij is ergens achter gekomen waar Ahmed niet achter is gekomen. Dus wat?! Wat? Laat staan als Yahyaa bin Ma`ien hem in zijn eentje had misprezen. Dus hierop baserende, als een geleerde van de geleerden van deze tijd komt en de bewijzen toont ten opzichte van de dwalingen van (bijvoorbeeld) Mohammed al-Ghazaalie, [1] Yoesoef al-Qardaawie [2] of de Methodiek van de Bankroet Broederschap, [3] dan accepteren wij (dat) en is het verplicht om het te accepteren.

O jullie die geloven! Als een zondaar naar jullie toekomt met nieuws, verifieer het dan, anders treffen jullie uit onwetendheid een volk met een ramp, waarna jullie spijt zouden krijgen van wat jullie deden. [Soerah al-Hoejoeraat (49): 6]

Ja. Als er een rechtvaardig persoon naar ons toe komt dan accepteren wij (zijn woorden), zoals begrepen wordt uit het Vers. Als een rechtvaardig persoon naar ons toe komt dan accepteren wij, dus waar zijn jullie (ten opzichte) van het Vers? Welke wijst op dat als er een rechtvaardig persoon naar ons toe komt met een bericht dan accepteren wij die, en als er een zondaar naar ons toe komt met een bericht dan verifiëren wij?! Dus wat o broeders! Wat dus belangrijk is (om te weten), deze mensen zijn misleiders, tegenstanders van onze voorgegane geleerden en onze later gekomen geleerden, en alle Lof is aan Allaah, en ik prijs Allaah سبحانه وتعالى . De mensen hebben geen vertrouwen in jou, o maniak (degene die de berichten van de betrouwbaren verwerpt), noch in jouw woorden.

Bron: Cassettebandje genaamd: Vrijgevige Antwoorden op Vragen uit Nederland gedateerd van 23 Rabie` al-Awwal 1420.

_________________________________
[1] Mohammed al-Ghazaalie: Shaych Moqbil bin Haadie al-Waadi`ie رحمه الله تعالى heeft (onder andere) over hem gezegd: Een grote uitnodiger naar de dwaling. Hij wil de Soennah van de Boodschapper van Allaah صلى الله عليه وسلم vernietigen. (Zie: Al-Majroehoen).
[2] Yoesoef al-Qardaawie: Shaych Moqbil bin Haadie al-Waadi`ie رحمه الله تعالى heeft (onder andere) over hem gezegd: Hizbie, innoveerder. (Zie al-Majroehoen). Voor meer informatie over deze persoon, zie het volgende artikel: Enkele Dwalingen van Yoesoef al-Qardaawie.
[3] Bankroet Broederschap (Al-Igwaan al-Moeflisien): De term die Shaych Moqbil gebruikt wanneer hij spreekt over de Moslim Broederschap (al-Igwaan al-Moeslimien).

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos