Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

Het Accepteren van de Waarheid.

Shaykh Mohammed ibn Abdillaah al-Imaam al-Yemenie

O broeders en zusters, tot die zaken waaraan we behoeftig zijn om te horen en (om over) te spreken behoort het onderwerp “Het Accepteren van de Waarheid “ en het vereren van de waarheid.

Jullie weten – moge Allah jullie beschermen – dat de da`wah van Ahloes-Soennah gevestigd is op de waarheid, het onderzoeken ervan, het bestuderen ervan, het zich overgeven eraan en het tevreden zijn ermee, het uitnodigen ernaar en geduld hebben omwille hiervan (de waarheid) en het verwerpen van hetgeen hiervan afwijkt. Wij zijn genoodzaakt om ons hierop te bevinden.

Shaykhoel-Islaam Ibn Taymiyyah zei:

“De waarheid draait om en is gebaseerd op de Boodschapper sallallahoe `alaihi wasallam alsmede datgene waar zijn metgezellen zich op bevonden, en niemand anders dan hen.”

Deze uitspraak van Shaykhoel-Islaam is een geweldige stelregel van de stelregels waar wij aandacht aan moeten besteden, ons op moeten begeven, naar moeten streven, naar uit moeten nodigen en die we moeten verdedigen.

Eenieder die dus met de waarheid wil zijn, moet kijken naar waar de Boodschapper van Allah sallallahoe `alaihi wasallam zich bevind. Als jij uitgenodigd wordt naar iets, moet jij zoeken naar het bewijs dat afkomstig is van de Boodschapper sallallahoe `alaihi wasallam. (je dient jezelf af te vragen) Is dit waar ik naar uitgenodigd wordt, afkomstig van de Boodschapper sallallahoe `alaihi wasallam? Zal jij op dezelfde plek zijn als de Boodschapper sallallahoe `alaihi wasallam (als jij dit doe)? Zul jij je aan dezelfde kant bevinden als de Boodschapper sallallahoe `alaihi wasallam? omdat wanneer jij in een andere richting zit dan de Boodschapper sallallahoe `alaihi wasallam, dit behoort tot opsplitsing van, tegenstrijdigheid jegens, het strijden tegen en het afkeren van de Boodschapper sallallahoe `alaihi wasallam; vooral als een individu met opzet ervoor kiest om in een andere richting te zitten dan de Boodschapper ‘alaihis-salaatoe was-salaam.

Eenieder die Allah dus wenst te aanbidden met een complete, perfecte en uitgebreide onderwerping moet zich, niets anders wensend, bevinden op datgene waar de Boodschapper ‘alaihi salaat wasalaam zich op bevond.

Tevens moet er onderzocht worden waar de Salaf (de vrome voorgangers) zich op bevonden. Dit is zo omdat er (mensen) aanwezig zijn die komen met valse en incorrecte interpretaties, (die) valsend claimen dat de Boodschapper dit en dat bedoelde, (en dat) de Boodschapper zus en zo was, (en dat) dit in werkelijkheid zus en zo is. Kijk dus naar waar de Vrome Voorgangers radiallahoe `anhoem zich op bevonden. Dit omdat zij veilig waren van innovaties en dwaling. Zij waren stevig gefundeerd en gegrondvest op de waarheid, ze accepteerden het, handelden ernaar, bevonden zich op haar weg, nodigden ernaar uit, spanden zich in op haar pad en deden alle moeite omwille van de waarheid.

Als een individu dus zegt: “Allah zegt, en de Boodschapper zegt, en de bedoeling is zo...”, vraag hem dan: “Waar zijn de Sahaabah?” bevinden zij zich op datgene waar jij je op bevindt?

En er is geen twijfel over dat dit niet voltooid kan worden behalve met wettelijke (islamitische) kennis. Dus diegenen die willen weten waar de boodschapper sallallahoe `alaihi wasallam zich op bevond en waar de Salaf zich op bevonden, dan heeft dit kennis nodig (om te weten waar zij zich op bevonden). Wanneer jij geen kennis hebt dan keer je terug naar diegenen die wel kennis hebben, totdat jou het succes geschonken wordt van het betreden van deze geweldige weg (van kennis).

Derhalve, het prijzen van de waarheid en het terugkeren ernaar, is de eigenschap van eenieder die oprecht is, een pure intentie heeft, veel jaloezie heeft voor de waarheid en het werkelijk wenst; waardoor (deze persoon) het plaatst boven zichzelf, zijn bezit, zijn hechte familieleden, zijn geliefde en zelfs boven de meest invloedrijke personen van zijn tijd en voor zijn tijd.

Accepteer de waarheid dus in zijn totaliteit! Of het nu voor of tegen jou is, gebruik het om over jezelf, je geld, je reputatie en iedere zaak van dit leven te oordelen. Velen zijn echter, tot grote spijt, ontnomen van het betreden van dit pad (van het accepteren van de waarheid). Ik doel niet op de mensen van innovatie en dwaling; hun zaak is duidelijk, aangezien zij er bewust voor gekozen hebben om de waarheid te verlaten. (Ik doel echter op) sommigen van onder de mensen van Soennah ná de tijd van de Salaf, die tekort komen op dit gebied waardoor zij als gevolg (ontnomen waren) van het bereiken van het niveau van dat waar de Salaf zich op bevonden. Desalniettemin zijn ze nog steeds van de mensen van Soennah. Echter, wij zijn verplicht om onze nafs (ziel) te bestrijden en de waarheid voorop te plaatsen, tot het volledige van ons vermogen en zoveel we kunnen.


Bron:
http://www.sh-emam.com/play-38.html

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos