Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

Blijf bij de geleerden!

Blijf bij de geleerden! – Advies van ash-Shaykh Saalih Ibn Sa’ad as-Suhaymee

De opname is van de recentede Imaam Daarul Hijrah Dawrah in de Masjid Qiblatayn.

Shaykh: “En het volgen van het pad van de Vrome Voorgangers. En de weg van onze Shaykhs in het oproepen naar Allaah de Almachtige en Majesteitelijke. Zoals de Shaykh.. onze Shaykh Bin Baaz. En Shaykh Ibn Uthaymeen, en Shaykh al-Ameen (ash-Shanqeeti). En onze Shaykh Albanee, moge Allaah hen genadig zijn. En onze Shaykh Hammad (al-Ansaree). En onze Shaykh Umar bin Muhammad Fallaatah. En onze Shaykh Muhammad Amaan (al-Jamee). En andere van degenen die naar hun Heer zijn teruggekeerd, we vragen Allaah hen genadig te zijn. En op dezelfde manier de Shaykhs van de huidige tijd. Onze weledele Shaykh de Muftee Abdul Azeez aal Shaykh. En onze weledele Shaykh Saalih al-Fawzaan. En onze weledele Shaykh Saalih al-Luhaydaan. En onze weledele Shaykh Abdullaah al-Ghudayaan. En de Shaykh Salih Ibn Abdullaah aal-Shaykh. En onze weledele Shaykh AbdulMuhsin al-Abbaad al-Badr. En onze weledele Shaykh Ali Ibn Nasir al-Faqihee. En onze weledele Shaykh Rabee’ Ibn Haadee al-Madkhali. En onze weledele Shaykh Zaid Ibn Haadee al-Madkhali. En onze weledele Saykh (Ahmed) an-Nadjmi (moge Allaah hem genadig zijn). En anderen dan hen die ik niet opnoem. Om het kort te houden, en rekening houdende met wat de tijd toelaat. Wat betreft ons, kleinen (in kennis) of sommigen van ons. Kijk er voor uit om niet ons (kleinen) als het punt te nemen waar men naar terugkeert voor kennis. Behalve degenen die de weg volgt van de geleerden naar wie ik heb verwezen en van wie ik er enkelen heb genoemd. Degene die hun weg volgt, daar nemen wij kennis van. En degene die een andere weg volgt dan die van hen, van deze persoon nemen wij afstand."


Shaykh Saalih as-Suhaymee


Shaykh Muqbil over de geleerden die hij adviseert.


Shaykh Fawzaan over de geleerden van wie we kennis moeten nemen.

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos