Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

Team al-Yaqeen, waarom deze oneerlijkheid?

Assalaamoe Alaykoem Warahmatoellaahi Wabarakaatoehoe
Hier volgt een inhoudelijk antwoord op het artikel van Team al-Yaqeen getiteld: “Wees geen vlieg.” Eerder zijn er al recente verduidelijkingen gepubliceerd van Shaych Saalih al Loehaydaan over zijn misbruikte woorden en Shaych Saalih as Soehaymie zijn visie op de revolutionaire vrijdagspreek van Fawaaz Djneid. Dit zodat ons referentiepunt duidelijk wordt voor de lezers: Wij keren in alle gevallen terug naar de 'Ulamaa van Ahloes-Soennah en de Du'aat die hun methodologie volgen en die zelf naar de 'Ullamaa terugkeren.
In dit tweede antwoord van ons wilden wij met behulp van citaten inhoudelijk reageren op bijvoorbeeld de valse bewering dat men altijd al waarschuwde voor Sayyid Qoetb en andere misvattingen waarmee men de lezers jammer genoeg misleidt. Dit zodat de lezers het onderliggende methodologische verschil kunnen onderscheiden tussen ons en Team al-Yaqeen, waar wij eerder al op wezen.
Lees het artikel op de onderstaande link
Team al-Yaqeen waarom deze oneerlijkheid

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos