Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

De Fitnah van Vandaag - Shaykh Fawzaan

Vraag: We zouden graag dat u ons uitlegt wat onze positie zou moeten zijn inzake de splitsing van de jongeren en de studenten van kennis over bepaalde zaken die hen ervan weerhouden kennis op te doen en hen ertoe aanzetten tegen sommige geleerden in te gaan terwijl ze vooringenomen zijn ten opzichte van anderen(geleerden). Dit is een belangrijke zaak die verspreid en rondgegaan is onder de studenten van kennis. Wat is uw advies in deze zaak?

Antwoord Shaykh Saalih Fawzaan hafidahoe Allaah:

In de dagen toen de mensen, zowel de ouderen als de jongeren, van dit land(Saoedi-Arabië) verbonden waren aan hun geleerden, was de situatie goed en oprecht en beïnvloedden ideologieën uit het buitenland hen niet. Dit was de reden voor hun eenheid en harmonie. Ze legden hun vertrouwen op de geleerden, leiders en intellectuelen. Ze waren één verenigde groep in een pure en oprechte staat totdat valse ideologieën naar hen kwamen vanuit het buitenland door middel van individuen die naar deze landen kwamen of door middel van sommige boeken en tijdschriften. Dus de jongeren namen deze ideeën over met als resultaat splitsing, aangezien deze jongeren die zich afkeerden van de selefie methodologie in het oproepen beïnvloed waren door deze ideologieën die vanuit het buitenland kwamen.

Wat betreft de oproepers en de jongeren die verbonden bleven met de geleerden en niet aangetast werden door deze geïmporteerde ideologieën, alle Lof is voor Allaah, zij bleven standvastig zoals hun vrome voorgangers. De reden voor deze splitsing kan teruggevoerd worden naar de acceptatie van deze verdwaalde ideologieën en methodologieën in da’wah van mensen anders dan de geleerden van dit land of van verwarde en verdwaalde personen die de zegeningen waar wij in dit land mee leven willen kapot maken, zoals veiligheid, stabiliteit, oordelen met de Shari’ah, en vele van de andere goede zaken in dit land die nergens anders gevonden kunnen worden.

Ze willen splitsing onder ons hebben en onze jongeren met elkaar laten redetwisten. En ze willen het vertrouwen weg laten halen in onze geleerden, waardoor vreselijke zaken zullen plaatsvinden, moge Allaah ons daartegen beschermen! Dus het is op ons, de geleerden, oproepers, jongeren en het gewone volk om hiervoor op te passen en niet deze buitenlandse ideologieën aan te nemen en verdwaalde ideeën, zelfs wanneer het is gekleed in het jasje van het goede en de waarheid; het jasje van de Sunnah.

Wij hebben geen twijfel over hetgeen waarop wij zijn. We zijn op een duidelijke methodologie en een zuivere geloofsleer en we bezitten elke vorm van goedheid, alle Lof zij aan Allaah. En wanneer dit het geval is, waarom zouden we dan deze geïmporteerde ideologieën overnemen van het buitenland en ze onder onszelf en de jongeren laten circuleren?!

De enige oplossing om deze splitsing op te lossen is om deze buitenlandse ideologieën te verlaten en om verdere voortgang te zoeken in het goede dat wij bezitten, terwijl we er naar handelen en er naar oproepen. Ja, we hebben onvolmaaktheden, maar we kunnen onze fouten rechtzetten zonder deze ideologieën aan te nemen die de Quraan, de Sunnah en het begrip van de Selef tegen gaan, die vanuit het buitenland komen of van verdwaalde personen die gevonden kunnen worden in dit land.

Dit zijn tijden van beproevingen en rampen. Wanneer de tijd vordert, zullen de beproevingen meer worden. Dus je moet dit begrijpen en niet leunen richting misverstanden of meningen van twijfelachtige en verdwaalde personen die de zegeningen waar wij in leven willen weghalen en ons zoals andere landen willen laten zijn met hun plundering en beroving, doden, schenden van rechten, corrupte geloven, onderlinge haat en vooringenomen hizbiyya.

Ik zeg:
Niemand valt de eer van de geleerden aan die standvastig gevestigd zijn op de waarheid behalve drie personen:
(1) Ofwel hij is een hypocriet wiens hypocrisie bekend is, of
(2) hij is een grote zondaar die de geleerden haat omdat ze hem ervan weerhouden zijn kwaad te verrichten, of
(3) hij is een verdwaalde vooringenomen hizbee die afkeer toont jegens de geleerden omdat ze niet overeenstemmen met hem in zijn hizbiyya en verdwaalde ideologieën.


Bron: Het boek van de Shaykh genaamd al Ajwibah al mufeedah fee manaahij al jadeedah
Vertaald door: Ismael al Hollandee

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos