Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

Wie ben jij, o deze persoon!?

Een vraag aan Shaykh Ahmed an-Nadjmi (d. 2008 rahimahullaah), de Mufti van al-Jeezaan (zuidelijk gebied Saudi-Arabië) zoals Shaykh Bin Baaz (d. 1999 rahimahullaah) hem noemde.

Omtrent uitspraken van een persoon op paltalk genaamd alghouraba.
Moge Allaah het goede voor u bepalen.


Deze vraagsteller uit Nederland zegt:


Shaykh moge Allaah u beschermen.

We hebben een prediker in Nederland die beweerd dat Shaykh ‘Ubaid al-Jaabirie en Shaykh Saalih as-Suhaymi en Shaykh Muhammad bin Haadie al Madkhalie geen geleerden zijn. En dat zij slechts van de studenten van kennis zijn.
En als wij komen met de uitspraak van Shaykh Rabee’ al-Madkhalie, of een van de andere shaykhs. Dan zegt hij, ik wil de uitspraak van (Shaykh Abdul-Muhsin) Al-Abbad, omdat hij groter is in kennis dan hen.

Verder zegt hij ook; Het is voor ons mogelijk om Djamaa’at at-Tableegh uit Ahlu-Sunnah Wal-Djamaa’ah te plaatsen. Omdat de Shar’ (Qoraan en de Sunnah) hen niet bij naam heeft genoemd. En zo ook de rest van de groeperingen.

[De Shaykh onderbreekt de vraag]

Ik zeg… De uitspraak van deze man, is de uitspraak van een persoon (die handelt) met voorbedachten rade. Hij wil de Selefies allemaal omverwerpen. En hij laat er slechts ééntje over, of twee. En het kan zijn dat hij een andere keer komt en zegt; “Bij Allaah, ik accepteer hen (die 2 ook) niet.”
Dus is deze kwestie afhankelijk van zijn acceptatie (van die geleerden)?

Wie ben jij, o deze persoon?

Deze uitspraak van hem is een woord van dwaasheid. Degene die deze uitspraak doet… Ubaid al-Jaabirie en Muhammad bin Haadie en Saalih as-Suhaymi.. Zij zijn geen geleerden..

Hoe kan men deze uitspraak doen?
Geleerden die al sinds lange tijd les geven in de Islamitische Universiteit (te Medinah). Sommige van hen al 20 jaar en sommigen zelfs langer. En ondanks dit, zegt men dit zijn geen geleerden?

Wie ben jij, o deze persoon, om deze uitspraak te doen? Ben jij geschikt om kritiek te geven? Met deze kritiek.. Deze kritiek duidt erop dat jij handelt met voorbedachten rade. En dat jij een dwaas bent. En dat jij niet van de mensen van kennis bent.

Deze Shaykhs, zijn Shaykhs van Ahlu-Sunnah. Het is verplicht om te nemen van hun uitspraken. Wat betreft dat een mens een fout maakt. Dit.. niemand is veilig voor het vallen in fouten. Elke mens maakt fouten. Als een persoon een fout maakt. Dan is het voor hem zelf verplicht om de fout te erkennen. En als hij vervolgens geattendeerd wordt (op de fout). Dan dient hij op te letten en de waarheid te erkennen. Ja.

Dezelfde vragensteller citeert ook van die persoon (uit Nederland); Het is voor ons mogelijk om Djamaa’at at-Tableegh uit Ahlu-Sunnah wal-Djamaa’at te plaatsen. Omdat de Shar’ (Qoraan en de Sunnah) hen niet bij naam heeft genoemd. En zo ook de rest van de groeperingen. Dit is hoe het geschreven staat.

Shaykh: Is het wel of niet mogelijk voor ons (hen uit Ahlu-Sunnah te plaatsen)?

Vraagsteller: Er staat, “het is wel mogelijk.” Maar hetgeen duidelijk lijkt is, dat er bedoelt wordt “het is niet mogelijk.”
Wellicht hebben ze een fout gemaakt in de vraag.

Shaykh: Ik weet het niet. Hé?

Vraagsteller: En zo ook de andere groeperingen. Zij kunnen uit (Ahlu-Sunnah) geplaatst worden als de Shar’ (Qoraan en de Sunnah) hen bij naam noemt, als zijnde dat zij uit as-Salafiyyah zijn getreden.

[Opmerking] Er zat dus een fout in de vraag die de broeder opleest. De vraag gaat in feite over de volgende uitspraak; Je kunt geen groepering uit Ahlu-Sunnah plaatsen, behalve als in de Qoraan of Sunnah, deze groepering bij naam genoemd wordt, als zijnde dwalend.
Dit is hetgeen waar de Shaykh op zal reageren. [Einde opmerking]

Shaykh: Soebhan’Allaah, is dit de uitspraak van iemand met verstand?
Heeft de Profeet (sallallahu aleihi wa sallam) gezegd en geweten dat Djamaa’at at-Tableegh (zal ontstaan)? (Wist en zei de Profeet) dat er een groepering zal komen genaamd at-Tableegh?
Dat er een groepering zal komen genaamd al-Ichwaan (al-Moeslimien)? Dat er een groepering zal komen genaamd as-Soeroeriyyah? Dat er een groepering zal komen genaamd al-Qutbiyyah? Dat er een groepering zal komen genaamd (Hizb) at-Tahrir? Dat er een groepering zal komen genaamd Chabaab Muhammad? Dat er een groepering zal komen genaamd “zus en zo”? Dat er een groepering zal komen genaamd “zus en zo”?

Heeft de Profeet (sallallahu aleihi wa sallam) dit gezegd?
Het antwoord; Nee.

De Profeet (sallallahu aleihi wa sallam) zei: Wie iets toevoegt aan deze zaak van ons wat hiertoe niet behoort, het zal verworpen worden. Wie iets toevoegt aan deze zaak van ons. Oftewel (het toevoegen) in deze zaak, hetgeen dat bekend is en voorgeschreven door de Profeet (sallallahu aleihi wa sallam). Hetgeen dat aanwezig is in het Boek van Allaah, hetgeen dat aanwezig is in de Sunnah van de Boodschapper van Allaah (sallallahu aleihi wa sallam). Degene die afwijkt van het Boek van Allaah en van de Sunnah van de Boodschapper van Allaah (sallallahu aleihi wa sallam). En met een wetgeving komt afkomstig van zichzelf. Deze persoon wordt beschouwd als een vernieuwer.

En de Profeet (sallallahu aleihi wa sallam) zei: Moge Allaah’s Vloek rusten op degene die een innovator in bescherming neemt. Dus degene die een dienst bewijst aan de vernieuwingen van de vernieuwers. En hen helpt in het vernieuwen, en hij werkt samen met hen. Deze persoon is binnengetreden in deze vervloeking.

En Allaah is Degene bij wie men toevlucht zoekt. We vragen Allaah om vergeving en een goed welzijn.

Ja.


www.sincerehearts.nl
www.selefienederland.nl
www.spubs.com
www.an-nasieha.nl0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos