Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

Wees duidelijk in je manhadj

In deze tijd van fitna heb je kennis nodig.

Je hebt een zaklamp (kennis) nodig in het duister zodat je het pad kan zien (en de waarheid van de valsheid kan onderscheiden), hoe meer licht (kennis) je hebt hoe meer je ook kan zien.

(zie inleiding ibaanah:) Een persoon heeft naast het bestuderen van de Qor-aan en de Soennah een afweersysteem nodig (wat ook in de Qor-aan en Soennah is). Een persoon kan met het afweersysteem (het begrip van de vrome voorgangers) de shubuhaat (twijfelachtige zaken) weghouden. Net zoals een tuin een hek nodig heeft voor bescherming.

Om een een afweersysteem te creëren moet je een aantal dingen doen:

- Het belangrijkste voor een selefie in deze tijd is at-tamayyoz (onderscheiden): een selefie moet zichzelf onderscheiden van de rest. In zijn kleding die altijd volgens de Soennah is. Zijn uitspraken zijn volgens de Soennah. Zijn uitspraken zijn altijd waarheid ook al zijn anderen het niet mee eens of zullen zij hem gaan bestrijden of gaan ze zijn maandelijkse geld stoppen, hij gaat toch de waarheid zeggen omdat de waarheid geliefder bij hem is.
- De selefiyyeen zijn duidelijk zoals de zon, wij hebben niets te verbergen. Wij hebben een duidelijke weg, iedereen kan die zien. Iedereen mag weten wat we doen en wat we zeggen. Wij schamen ons niet voor de waarheid.
- We sluiten geen compromiën in onze religie. Degene die compromiën sluit is met de tegenpartij. Het is onmogelijk om een compromie te sluiten met een godenaanbidder of ahlu bid'a. Wij laten onze religie niet voor geld.


Wees duidelijk in je manhadj [A]

Vraag:
Bepaalt de correctheid van de methodiek (manhadj) van een persoon voor hem of hij naar het Paradijs gaat of het Hellevuur?

Antwoord:
Ja. Wanneer de methodiek van een persoon correct is, dan wordt hij een van de bewoners van het Paradijs. Wanneer hij dus op de methodiek van de Boodschapper (salallaahoe alayhi wassalam) en de methodiek van de Salaf us-Saalih (Vrome Voorgangers) zit, dan wordt hij een van de mensen van het Paradijs, met de toestemming van Allaah. Maar als hij zich echter begeeft op de methodiek van degenen die zijn afgedwaald, dan wordt hij bedreigt met het Hellevuur.
door Shaykh Saalih al-Fawzaan
Al-Ajwibah al-Mufidah, samengesteld door Jamal bin Farihan al-Harithi.


Wees duidelijk in je manhadj [B]

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos