Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

Shaykh Muhammad Ibn Subayyal over Shaykh Rabee' en Shaykh al-Jaamee

Shaykh Muhammad Ibn Subayyal (General President of the Affairs of al-Masjid al-Haraam (Makkah) and al-Masjid an-Nabawee (Madeenah), and the Imaam and Khateeb of al-Masjid al-Haraam in Mekka al-Mukarramah) werd gevraagd over degenen die het verbieden om te luisteren naar de cassettes van de bekend geleerden van Ahlus-Sunnah zoals Shaykh Muhammad Amaan al-Jaamee (rahima-hullaah) en Shaykh Rabee Ibn Haadee al-Madkhalee (hafidha-hullaah), omdat de cassettes van deze Shaykh fitnah zouden veroorzaken.
Vraagsteller: Wat is uw advies aan degenen die het verbieden om te luisteren naar de cassettes van de bekende mashaayikh van Ahlu-Sunnah zoals Shaykh Muhammad Amaan al-Jamee (rahimahullah) en Shaykh Rabee' ibn Haadee al-Madkhalee, omdat de cassettes van Shaykh Rabee' fitnah zouden veroorzaken.

Shaykh: Ik zoek mijn toevlucht bij Allaah. Deze 2 shaykhs (hun cassettes) zijn van de beste cassettes. Zij roepen op naar de Sunnah en het sterk vasthouden aan de Sunnah. Echter, niemand spreekt slecht over hen behalve degene die zijn begeerte volgt. En degenen die het meest over hen spreken zijn degenen die een bepaalde hizb (partij) volgen van de groeperingen (Ahzaab). Zij verbieden deze cassettes. Wat betreft deze 2 Shaykhs (geleerden) die bekend staan voor het vasthouden aan de Sunnah en hun goede Aqeedah volgens de weg van de salaf. Zij zijn van de beste mensen.

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos