Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

Jarh en Tadeel op personen, is dit alleen maar voor de Geleerden?

Door: Sheihk Al-Allamaah Rabee ibn Hadee Al-Madkhalie hafidahullaah.


Vraag: "Is jarh en tadeel (misprijzen en prijzen) op personen specifiek voor de geleerden weggelegd? Of is het ook mogelijk voor jongeren die kennis hebben? En wat zijn de voorwaardes van deze specifieke kennis?"

Antwoord:

Al-Jarh Wa Tadeel, het is een vereiste dat men de juiste Aqeedah bezit, zoals Al-Khateeb Al-Baghdadie dit heeft duidelijk gemaakt, en het is een vereiste dat men kennis heeft van de Asbaab van deze Jarh. Het is een vereiste dat hij wetende is, en hij moet Taqwa en vroomheid bezitten.

Dus als deze persoon die de Jarh vericht kennis heeft van Jarh Wa Tadeel en hij bezit vroomheid en taqwa dan moet hij dit verichten (Al Jarh wa Tadeel). En als de zaak van de misgeprezene duidelijk is, dus de specialisten weten het maar ook de normale (mensen), (Bijv.) Ze weten dat hij een dief is, en die een ontuchtpleger, en dit weten ze heel goed, en ze weten dat die een verrader is, en zij (de normale mensen en de mensen die specialiteit betreft dit onderwerp hebben, dus hierin worden bedoeld de 3awaam en de studenten van kennis/Ulema) weten dat die een Raafidie is, en die een Soefie die Tawaaf doet rondom de Graven en Mawlied viert (de geboorte van de profeet).

Dit zijn dus duidelijke zaken waarin de Geleerde deelname heeft maar ook zij die geen Geleerde zijn, en het is hier niet een voorwaarde om specifiek naar een geleerde te gaan om hun te weerleggen als hij hen dwalingen kent, want hun zaak is duidelijk voor de Geleerde maar ook voor hen die niet Geleerd zijn.

En het is aan elke moslim om hun situatie duidelijk te maken en voor hen waarschuwt en hun dwalingen afweert. De profeet Sallahu allahu alehyi wa salaam heeft gezegd:

"Wie van jullie een moenkar (iets slechts) ziet dan moet hij dat met zijn handen veranderen..."
tot het einde van de hadieth.

En het is aan elke moslim om zijn moslimbroeders te adviseren.

"Ik heb trouw gepleegt aan de Profeet van Allaah doormiddel van de Salaat, het geven van de Zakaat, en Het adviseren voor elke moslim"
(Dit komt van Jarier bno Abdullah radiyaallahuanhu).

"De religie is Advies, Wij (de sahaba) vroegden voor wie o Profeet van Allaah? De profeet zei: Voor Allaah voor zijn boek voor zijn profeet voor de leiders van de moslims en de moslims in het algemeen."

Vandaag de dag zie ik de Raafida (extremistische shieten) mengen tussen de Awwaam (normale mensen), en ze nodigen de mensen uit naar hun Aqeedah (arafd), ga maar naar een Aalim toe om hem (die rafidie) te misprijzen! Of een Soefie/Qoboerie die zich mengt tussen een van de Ahle Fitrah (mensen met natuurlijke aanleg) en hij die persoon (van Ahle Fitrah) aanstuurt naar zijn innovaties, en ik weet dat hij een Qoboerie (gravenaanbidder) is, Dan kan niemand mij of andere dan mij ons opleggen om naar een Geleerde te gaan zodat hij die Soefie blootstelt en voor hem waarschuwt.


Bron:
http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=108079

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos