Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

Shaykh Rabie', een fitnah-zaaier, roddelaar, extremist

Shaykh Rabie' werd gevraagd of hij adviseerde alvorens te weerleggen, waarop hij antwoordde : Dit is iets wat bekend en wijdverspreid is, ik adviseer, in een zodanige mate dat de Hadaadies dit als afkeurenswaardig zien en (zij beschouwen dit als) tamyie’, moge Allaah hen bevechten. Bij Allaah, we doen dit niet behalve om de Selefies te beschermen. Bij Allaah, ik wil niet dat een haar van een Selefie valt...

Lees het hier

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos