Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

Samenwerking met groepen

Vraag: Houdt u zich voor dat de basis van het concept van 'gemeenschappelijk werken' vandaag de dag een innovatie en haraam (verboden) is, of heeft uw kritiek (alleen) betrekking (op) de fouten die gemaakt zijn in de uitvoering ervan?

Antwoord: Nee, er zijn geen gronden (voor) om gemeenschappelijk werk af te keuren, zolang het niet gepaard gaat met tahazzub (partijgeest, i.e. voor die groep). Gemeenschappelijke samenwerking wordt in talrijke verzen omvat in de Qor-aan:

'O jullie die geloven! Vrees Allaah en wees met de oprechten (in woorden en daden).' [Surah At-Tawbah: 119]

'En jullie sporen elkaar niet aan al-Miskin (de behoeftige) te voeden.' [Surah Al-Fajr: 18]
en:

'..Sta elkaar bij in al-Birr (vroomheid) en at-Taqwa (rechtschapenheid en vroomheid) en staat elkaar niet bij in zonde en overtreding. En vreest Allaah.'
[Surah Al-Maa'idah: 2]


Deze vorm van gemeenschappelijke coöperatie (genoemd in bovenstaande verzen) kan niet verzaakt worden in algemene zin, want Islam is gebaseerd op deze manier van samenwerking. Het fenomeen wat echter in het heden is verschenen, waarin er afgedwaald is van het doel om anderen in goedheid te helpen en Allaah te vrezen, is dat er veel tahazzub (partijgeest) en ta'assub (fanatisme) doorheen gemixt is. Tot op het punt dat het getolereerd en gemakkelijk geaccepteerd wordt door velen die oproepen tot het geloof. Zoals bijvoorbeeld rijkdom vergaren in naam van de partijgeest. We weten dat Allaah, in vele Qor-aanische verzen het verboden heeft om partijbelangen en fanatisme te hebben voor een (specifieke) groep of partij die zijn eigen specifieke agenda en methodologie heeft. En als deze agenda en deze methodologie niet in ieder aspect in overeenstemming zijn met de Soennah, dan wordt het partijbelang dezer dagen een sekte, wat wijst naar waar de Profeet, sallAllaahu 'aleyhi wa sallam, voor heeft gewaarschuwd in sommige ahadeeth, die de volgende woorden van Allaah uitleggen en uitwerken:

'..En behoort niet tot al-Moeshriekoen (de veelgodendienaars), tot hen die hun godsdienst opsplitsen (die het ware Islamitisch Monotheïsme hebben verlaten) en tot sekten zijn geworden (die nieuwe dingen in de godsdienst innoveren en de lusten volgen) - elke sekte is blij met wat zij hebben.' [Surah Ar-Room: 31-32]

De omvangrijke aantal groepen die verspreidt zijn over de hele Islamitische wereld vandaag de dag zijn elke Moslim welbekend. En dat iedere groep zijn eigen agenda en methodologie heeft. En deze groepen zijn in conflict met elkaar en hebben haat en vijandschap jegens elkaar. Dit is tegengesteld aan het doel van het samenwerken en bij elkaar komen in de Islam. Elke groep heeft zijn eigen methodologie en zijn eigen leider. En elke groep heeft zijn eigen volgers. En al deze groepen komen niet bij elkaar samen. Zonder twijfel wordt dit in het algemeen bedoeld in het vorig genoemde vers:

'..En behoort niet tot al-Moeshriekoen (de veelgodendienaars), tot hen die hun godsdienst opsplitsen (die het ware Islamitisch Monotheïsme hebben verlaten) en tot sekten zijn geworden (die nieuwe dingen in de godsdienst innoveren en de lusten volgen) - elke sekte is blij met wat zij hebben.' [Surah Ar-Room: 31-32]


Samenvattend: Bij elkaar komen en samenwerken in de betekenis van werken voor de Islam net zoals waar de Boodschapper, sallAllaahu 'aleyhi wa sallam, zich op bevond, is een verplichte zaak. Nog geen 2 mensen zullen het hierover oneens zijn, noch zullen 2 bokken er elkaar voor inrammen, zoals algemeen gezegd wordt. De basis van de Moslims zal nooit gevestigd worden noch zal de (ware) Islamitische maatschappij ooit een realiteit worden, noch zal de Islamitische staat ooit opgericht worden, behalve door deze gemeenschappelijke inspanning en samenwerking. Maar de voorwaarde hiervoor is echter dat dit niet gedaan moet worden met fanatisme gericht op een afzonderlijk individu of een groep afgescheiden van anderen. Maar het fanatisme en enthousiasme moeten eerder voor Allaah zijn met betrekking tot wat is overgeleverd door Allaah en Zijn Boodschapper, sallAllaahu 'aleyhi wa sallam, en het zou gedaan moeten worden volgens de methodologie van de Salaf As-Saalih (rechtschapen voorgangers). [Al-Asaalah, Uitgifte #18]

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos