Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

Hoe om te gaan met degenen die selefie worden, nadat ze op hizbiyyah zaten?

Het onderzoeken van hen die berouw claimen voor hizbiyyah door het onderzoeken van hun gedrag.

Vraag: Wordt de uitspraak van degene die berouw toont voor hizbiyyah geaccepteerd, en wordt de boycot van hem gelijk opgeheven? Of na een jaar zoals ‘Umar (radiAllaahoe ‘Anhu) deed met Subaygh bin ‘Asal)?!

Shaykh Muhammed bin Haadee: Degene die berouw toont voor hizbiyyah, we onderzoeken hem, we onderzoeken hem! We blijven hem niet, wanneer hij naar ons toekomt boycotten omwille van wrok zeggend;
‘zoek fouten bij hem.’
Nee! We onderzoeken hem. Hoe onderzoeken we hem? Door hem onder ons te laten leven. Ja, hij ging ons tegen, daarna wanneer hij zegt ‘ik toon berouw bij Allaah’, dan zeggen wij; ‘welkom’. We beoordelen slechts op de uiterlijke manifestatie (van een persoon), maar hoe wordt deze uiterlijke manifestatie duidelijk? Door met hem te praten, met hem om te gaan, en wanneer hij iets voor ons zou verbergen dan zal Allaah de Perfecte en Verhevene het blootleggen. En we zeggen (hem) ‘loop mee onder de mensen’, en we zullen hem zien, zijn gedrag, zijn daden en zijn istiqaamah (standvastigheid) op de selefie manhaj. En wanneer we iets anders dan dat bij hem zien dan zal zijn verborgen werkelijkheid duidelijk zijn geworden en zullen wij hem kennen als een kadhaab (leugenaar). En daarnaast beschermen wij ook onszelf.

Vraag: Wanneer deze persoon (die claimt berouw te tonen) vijandigheid toont tegen sommigen van Ahlus Sunnah en loyaliteit toont jegens sommigen van Ahlul Bid’a na zijn berouw, wordt hij beoordeeld als een selefie, O Shaykh?!

Shaykh Muhammed bin Haadee: Bij Allaah, dit is een zaak van onderzoek, want deze uitspraak is open, er kunnen persoonlijke zaken spelen tussen hem en sommige mensen, dus ik ben niet in staat dit te beantwoorden…

[En de Shaykh had een aantal prachtige opmerkingen over een fiqh-vraag die ging over het verbergen wat verborgen is(in het hart)]:

[En wanneer een man zijn innovatie verbergt, dan is het voor ons niet toegestaan om naar hem te gaan graven zodat hij zijn innovatie openbaar maakt (als gevolg van onze daad), zodat de mensen zich tegen hem uitspreken. Wanneer hij zijn innovatie verbergt, en niemand weet ervan, moeten we hem dan oproepen zijn innovaties openbaar te maken en te verspreiden, of roepen we op om ze te doden (de innovaties) en hen te verbergen?! We roepen op tot het doden (weghalen) van innovaties en het verbergen er van. In feite waren er sommigen van onder de Ahlul Hadeeth die geneigd waren naar de mening van het niet accepteren van de overleveringen van de innovator. Waarom? Zodat elke vermelding van hem dood gaat (en weggaat) zodat hij nergens meer genoemd wordt, en dat daardoor zijn innovaties samen met hem sterven. Dus wanneer hij zichzelf verbergt met zijn innovatie, hoe zal hij dan voortgaan? Het is niet toegestaan voor ons om zijn innovaties openbaar te maken. Laat hem en hen (de innovaties) uitsterven.]

Bron:
http://selefienederland.nl/site/inde...tpage&Itemid=1

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos